Literarni večeri

Pogovor z avtorji literarnih del, predstavitev knjig s poudarkom na domoznanskih avtorjih.


 

Literarni večer z avtorico knjige Grenki kruh, Ivanko Mestnik,
v Osrednji knjižnici Trebnje, 31. 3. 2014


 

Predstavitev knjige Dušana Mravljeta, Tek – moja norost,
v Osrednji knjižnici Trebnje, 24. 2. 2014


 

Predstavitev knjige bibliotekarke Mojce Nose Kakšne barve je pomlad?,
v Krajevni knjižnici Mirna, 25. 3. 2014