Izposojevalni roki

 

- Za knjižno gradivo: 21 dni, 284
- za serijske publikacije: 7 dni,
- za CD-je in DVD-je z razvedrilno vsebino: 7 dni,
- za CD-je in DVD-je z izobraževalno vsebino: 21 dni.
Izjeme pri knjižnem gradivu so naslovi, ki so na seznamih za domače branje, bralno značko, maturitetno gradivo in gradivo z največjim številom rezervacij. Temu gradivu lahko knjižnica skrajša rok izposoje.
Knjižnica ne prevzame odgovornosti za gradivo, ki je bilo brez nadzora odloženo na izposojevalni pult ali kje drugje v knjižnici.