Posebne knjige

VALVASOR, Janez Vajkard: Čast in slava vojvodine Kranjske / [Janez Vajkard Valvasor]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Dežela Kranjska, 2009-2013. - 5 zv. : ilustr. ; 33 cm

Slava-vojvodine-KranjskeSlava vojvodine Kranjske (Die Ehre des Hertzogthums Crain) je eden izmed simbolov slovenstva, temeljni kamen slovenske zgodovine, polihistorsko delo, ki je izšlo leta 1689 v Nürnbergu v nemščini in velja za največje delo barona Janeza Vajkarda Valvasorja ter še danes za eno izmed najpomembnejših znanstvenih del o Sloveniji, v katerem je bilo zajeto vse tedanje in dotedanje vedenje o naši deželi in prebivalstvu, najbolj prepoznavna in ena izmed najobsežnejših knjig, kar jih premoremo, knjiga, ki ustvarja podlago za ozaveščanje in povezovanje slovenskega naroda. Knjižnica ima v lasti bibliofilsko izdajo, ki je izšla samo v 500 kaligrafsko oštevilčenih unikatnih izvodov, ročno vezana z zlatotiskom in zlato obrezo, v ročno narejenih usnjenih šatuljah.


 

Ars-SacraARS sacra: krščanska umetnost in arhitektura na Zahodu od začetkov do danes / [besedilo Rainer Warland ... [et al.] ; fotografije Achim Bednorz ; prevedla Ljubica Klančar in Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 800 str. : ilustr. ; 45 cm


Krščanstvo je najbolj razširjena vera na svetu. Ars Sacra je poklon krščanski umetnosti in arhitekturi. Bogata izdaja je prava paša za oči, saj prinaša povečave detajlov, ki so prilagojene formatu. Bralec se zato lahko povsem približa predmetom, pogosto bolj, kot bi se na kraju samem, in uživa v detajlih. Zgodovina krščanske umetnosti od njenih začetkov do danes, je opisana na 800 straneh. Predstavljena so vsa obdobja od poznega starega veka, srednjega veka, renesanse, baroka in neoklasicizma do moderne umetnosti.

 

 

 


 

 

BIBLIA, das ist, die gantze heilige Schrifft Deudsch / Mart. Luth. - Vollständiger Nachdruck = Complete facsimile ed. = Réimpression intégrale. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 2 zv. (CCXII, LXXXV; CXIIII, CC str., pril.) : ilustr. ; 32 cm

biblia


Leonardo da Vinci: 1452-1519 : the complete paintings and drawings / Frank Zöllner, [Johannes Nathan] ; [translation Karen Williams, Whitley Chapel]. - Köln : Taschen, cop. 2007. - 695 str. : ilustr. ; 38 cm

Leonardo-da-Vinci


 

Svetlanine-pravljiceMAKAROVIČ, Svetlana

Svetlanine pravljice = Svetlana's fairytales / Svetlana Makarovič ; ilustracije, illustrations Alenka Sottler ; [prevod Allan McConnell-Duff, Martin Cregeen]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 843 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Nasl. na prednjem listu: Antologija pravljic Svetlane Makarovič = An anthology of fairytales of Svetlana Makarovič)

Izjemna knjiga izvirnih slovenskih pravljic – 60 najboljših pravljic Svetlane Makarovič po izboru avtorice, zbranih v prefinjeno oblikovani knjigi velikega formata na kar 843 straneh. Izjemne ilustracije, ki dopolnjujejo besedila in dajejo knjigi žlahtno patino, so delo mednarodno priznane ilustratorke Alenke Sottler, knjiga pa je natisnjena v dvobarvnem tisku.
Vse pravljice kot tudi spremna beseda so prevedene v angleški jezik. Knjiga je natisnjena v omejeni nakladi 800 izvodov.


pisanice

PISANICE 1779-1782 = Die Gedichtsammlungen Pisanice 1779-1782 / [uredil, spremno besedo, opombe in seznam besedišča napisal] Lino Legiša. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 509 str., [8] str. črnobelih pril. ; 22 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 34. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede = Institutum litterarum Slovenicarum et scientiarum ad litteras pertinentium ; 7)STIŠKI rokopis: 1428 / [uredil Mihael Glavan]. - 2. izd. - Ljubljana : Slovenska knjiga, 1999 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 8 str. : faksimili ; 23 cm. - (Monumenta Slovenica ; 2)

Faksimile po izvirniku, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Ms 141. - Faksimile skupaj s študijo v mapi 29 cm


 

TRUBAR, Primož
Catechismus : v slouenskim Iesiku sano kratko sastopno Islago ... / [Primož Trubar ; spremno besedilo Mihael Glavan]. - Faksimile. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - [208] str. : faks. ; 12 cm


 

TRUBAR, Primož
Catechismus in der windischenn Sprach : samt einer kürtzen Ausslegung in gesang weiss: item die Litanai und ein predig vom rechten Glauben, gestelt, durch Philopatridum Illiricum : anu kratku Poduuzhene skaterim vsaki zhlouik more v nebu pryti / [spremna beseda Mirko Rupel (priredil Branko Berčič)]. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1970 (Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt). - 244, XXXVI str. ; 17 cm. - (Monumenta litterarum Slovenicarum ; 8)